Skip to content Skip to footer

Praktijkinfo

De Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie hanteert voor haar leden de Beroepscode voor psychotherapeuten.

Deze beroepscode schrijft voor dat ik mij als therapeut verantwoordelijk, integer en respectvol opstel en mijn deskundigheid op peil dien te houden. Door de opgestelde gedragsregels in de Beroepscode wordt het overzichtelijk en duidelijk wat zowel de therapeut als de cliënt al dan niet kan verwachten.

Rechten en plichten over behandeling en dossierbehoud staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Hiermee vindt een waarborging en bescherming plaats voor de cliënt tegen onzorgvuldig handelen van de therapeut.

Klachtregeling

Bij een geschil zullen we in eerste instantie proberen om dit onderling op te lossen.

Indien dit niet tot tevredenheid gaat leiden heb je het recht om een beroep te doen op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De NVRG heeft voor haar leden deze klachten en geschillenregeling ondergebracht bij de koepelvereniging P3NL . Bij deze koepelvereniging kun je een klacht indienen die vervolgens door een onafhankelijk klachtenbureau zal worden afgehandeld.

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat over de vraag wat Relatietherapie praktijk Oscar Aberson als organisatie, heeft gedaan om de privacy te waarborgen van de mensen waarvan zij de gegevens bewaart. De wet vraagt een aantoonbare inspanning.

Bij mijn dossiervorming houd ik mij aan de beroepscode en aan de wettelijke kaders die daaraan worden gesteld. Meer informatie kun je vinden in de beroepscode en de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden staat beschreven welke gegevens ik verzamel, hoe ik deze bewaar en hoe lang ik deze bewaar.